Zondag 19 april 2019 De Bongerd te Heteren. Keurmeester Mette Maj Lindorff (Denemarken). Laatste dag aanmelden zaterdag 4 april 2020.
Per hond een formulier.

Chow Chow

Bij inschrijding voor Kampioenschapsklasse, Kampioenschapsdiploma mailen naar secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

reu en teef, in bezit van dezelfde eigenaar; 7,50 euro per koppel
Voor kinderen onder 14 jaar; bovengemelde hond doet mee aan de Junior handling. Inschrijfkosten 7,50 euro per kind/hond team
De NCCC heeft mijn toestemming om foto's van de plaatsing van de Junior handling, met daarop mijn kind, te plaatsen in de NCCC media.

Eigenaar

De inschrijfkosten bedragen, vanaf de jeugdklasse, 42,50 euro voor de eerste hond en 40 euro voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar. NCCC leden krijgen 5 euro korting (37,50 eerste hond, 35 euro volgende hond) . De inschrijfkosten voor pups bedragen 20 euro per hond. Koppelklasse en Juniorhandling 7,50 euro.

De inschrijving wordt pas definitief na instemming met incasso of door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningNL04 INGB 0000 029630 van Nederlandse Chow Chow Club te Pieterburen.
Betalingen uit het buitenland: BIC INGBNL2A
De machtiging wordt verleend aan de NCCC (incassant ID NL58ZZZ406170290000)
Door in te schrijven aanvaard ik de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaar ik bekend te zijn met het gestelde in het KR. Als exposant/eigenaar kan ik me nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.
Aanmelden verplicht tot betalen.
Bij verhindering, om welke reden ook kan geen beroep worden gedaan op restitutie.
Voor de NCCC AVG verklaring zie AVG logo op openingspagina

captcharefresh