De Nederlandse Chow Chow Club hanteert een door de Raad van Beheer goedgekeurd Verenigingsfokreglement. Dit reglement is ingegaan per 1 augustus 2013.Kenmerkend van het NCCC fokbeleid zijn de volgende punten.

Fokdieren moeten in de NCCC worden onderzocht op
-- heupen
-- ellebogen
-- knieën
-- ogen.

De aanbeveling is om zo te combineren dat voor de vier onderzoeken tenminste een van beide fokpartners steeds 'vrij' scoort .
Heupscores HD-D en HD-E en kniescores PL-2 en PL-3 zijn fokuitsluitend. Ook mogen ouderdieren geen kaakmisvormingen hebben.
Om inteelt in latere generaties binnen gezonde perken te houden is er een limiet gesteld aan het aantal dekkingen per reu.
Fokdieren moeten voldoen aan de standaard, hetgeen kan blijken tijdens tentoonstellingsbezoek of tijdens een NCCC fokgeschiktheidkeuring.