Zondag 22 april 2018 De Bongerd te Heteren. Keurmeester  Vicky Bassey-Roach (GB). 
Laatste dag aanmelden zaterdag 7 april 2018.
Per hond een formulier.

Chow Chow

Bij inschrijding voor Kampioenschapsklasse, Kampioenschapsdiploma mailen naar secretaris@nederlandsechowchowclub.nl

reu en teef, in bezit van dezelfde eigenaar; 7,50 euro per koppel
Voor kinderen onder 14 jaar; bovengemelde hond doet mee aan de Junior handling. Inschrijfkosten 7,50 euro per kind/hond team

Eigenaar

De inschrijfkosten bedragen, vanaf de jeugdklasse, 37,50 euro voor de eerste hond en 35 voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar. De inschrijfkosten voor pups bedragen 20 euro per hond. Koppelklasse en Juniorhandling 7,50 euro

De inschrijving wordt pas definitief na instemming met incasso of door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningNL04 INGB 0000 029630 van Nederlandse Chow Chow Club te Pieterburen.
Betalingen uit het buitenland: BIC INGBNL2A
De machtiging wordt verleende aan de NCCC (incassant ID NL58ZZZ406170290000)
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer en de regels van de FCI zijn van toepassing.
Door in te zenden verklaar ik bekend te zijn met deze regels en deze te  accepteren.
Aanmelden verplicht tot betalen.
Bij verhindering, om welke reden ook kan geen beroep worden gedaan op restitutie

captcharefresh