Voor leden van de NCCC gelden deze afspraken over adverteren in de Clubmedia (Clubblad, website, catalogi KCM en JHD).